PRIDOBLJENI CERTIFIKATI IN POTRDILA

Zdravilka s področja bioresonančne terapije Tea Šumandl ima pridobljeno mnenje o usposobljenosti za izvajanje bioresonančne metode. Prav tako se cel čas izobražuje na področju bioresonančne metode ter izpolnjuje vsa zakonska določila, ki jih predpisuje Zakon o zdravilstvu (ZZdrav) za izvajanje bioresonančne metode.

Je članica Academy der Harmonikalischen Frequenzanwendung, katere naloge so poučevanje in širjenje znanja o frekvenčnih terapijah na splošno ter s poudarkom na Harmoničnem ferkvenčnem sistemu po Baklayanu. Ta sistem temelji na starih harmoničnih zakonitostih pitagorejcev in se dotika področja medicine, glasbe in matematike. Hkrati je naloga akademije seznanjati širšo publiko s terapijami in spodbujati povpraševanje po kvalificiranih terapevtih.

 • Pridobljena zdravilska licenca za opravljanje zdravilske dejavnosti, za delo na področju zdravilske metode – bioresonančna metoda
 • Potrdilo o preizkusu iz zdravstvenih vsebin (RS: Ministrstvo za zdravje)
 • Članica Academy der Harmonikalischen Frequenzanwendung
 • Članica Združenja bioresonančnih terapevtov Slovenije
 • Certifikat o udeležbi na strokovnem izobraževanju: Osnove energijske medicine in osnove tradicionalne medicine
 • Certifikat o udeležbi na strokovnem izobraževanju: Osnove bioresonančne metode in pomen spremljevalnih ukrepov za izboljšanje zdravja
 • Certifikat o udeležbi na strokovnem izobraževanju: Bioresonančno testiranje
 • Certifikat o udeležbi na strokovnem izobraževanju:Razstrupljanje telesa, posebni pomen črevesa in medceličnine
 • Certifikat o udeležbi na strokovnem izobraževanju: Bioresonančne terapije patoloških bremenitev (teoretični del)
 • Certifikat o udeležbi na strokovnem izobraževanju:Bioresonančne terapije patoloških bremenitev: Sistematika po Baklayanu (praktični del – 1. sklop)
 • Certifikat o udeležbi na strokovnem izobraževanju: Therapy Systematic for Treatment Resistant Cases (A.E. Baklayan)
 • Certifikat o udeležbi na strokovnem izobraževanju: Bioresonančne terapije patoloških bremenitev: Sistematika po Baklayanu (praktični del – 3. sklop)
 • Certifikat o udeležbi na strokovnem seminarju: Zdravo prehranjevanje – uporaba specialnih diet za zdravljenje sodobnih bolezni (mag. Karin Rižner)
 • Certifikat o udeležbi na strokovnem seminarju: Razstrupljanje telesa (mag. Karin Rižner)
 • Certifikat o udeležbi na strokovnem seminarju: Celostna obravnava poškodb po cepljenju (mag. Karin Rižner)
 • Certifikat o udeležbi na izobraževanju: Endokanabinoidni sistem in kanabinoidi (doc.dr. Tanja Bagar)
 • Certifikat o udeležbi na strokovnem seminarju: Metabolische Regulation der Mitochondrien (A.E. Baklayan)
 • Certifikat o udeležbi na strokovnem seminarju: Basic Regulation, 5 Elements Testing and Internal environment using the Harmonical Frequency System (A.E. Baklayan)
 • Certifikat o udeležbi na strokovnem seminarju: Enhanced Basic Regulation using the Harmonical Frequency System” (A.E. Baklayan)
 • Certifikat o udeležbi na strokovnem seminarju: Enhanced Basic Regulation II using the Harmonical Frequency System” (A.E. Baklayan)